INFORMACJA PUBLICZNA

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996)

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ w SPZOZ WARSZAWA WOLA – ŚRÓDMIEŚCIE:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.zozwola.pl;
2) na ustny lub pisemny wniosek zainteresowanego, wzór pisemnego wniosku w załączeniu;
3) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub na tablicy ogłoszeń.


Opublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 23.08.2019
Podpisał: SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Dokument z dnia: 22.08.2016
Dokument oglądany razy: 1624
15.06.2024 // www.zozwola.nazwa.pl/smodbip220