To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: 02.02.2021 z powodu:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pielęgniarskich świadczonych w poradni: 1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

zakończony, usunięty, rozstrzygnięcie:

Organizator: SPZOZ Konkurs (nr 7/2021)

Konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 295 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.) oraz Regulaminu prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

§1

Ogłaszam konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pielęgniarskich świadczonych w poradni:
1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pliki do pobrania: konkurs-dokumenty (spakowane zip)

Opublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 02.02.2021
Dokument oglądany razy: 122
 
10.06.2023 // www.zozwola.nazwa.pl/smodbip220