bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: txt

OFERTY PRACY

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście ul. Ciołka 11 pilnie zatrudni

Pracowników Biura Obsługi Pacjenta

CV wraz z niżej zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail: praca@zozwola.pl , tel. 22 8378923

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

WYCIĄG Z KLAUZULI INFORMACYJNEJ DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w SPZOZ znajduje się w gablotach informacyjnych poszczególnych placówek SPZOZ oraz na stronie internetowej pod adresem: zozwola.pl

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście w Warszawie (dalej: SPZOZ) .

2. Dane kontaktowe Administratora:

adres: ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa

adres e-mail: sekretariat@zozwola.pl

numer telefonu: 22 836 81 27

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SPZOZ można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@zozwola.pl

4. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji, przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na inne stanowiska, jeżeli wyrazili na to Państwo odrębną zgodę oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

5. Przetwarzanie Państwa danych w ramach procesu rekrutacji jest w pełni dobrowolne i opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Jednak niepodanie danych wymienionych w art. 221 Kodeksu pracy, skutkować będzie tym, że rozpatrywanie przez nas Państwa kandydatury będzie niemożliwe. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zamieszczacie Państwo dodatkowe dane osobowe, to należy pamiętać, że dokonujecie tego Państwo całkowicie dobrowolnie – ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnej.

6. Zgoda na przetwarzanie danych wymaganych przez pracodawcę i podanych dobrowolnie może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia elektronicznie – na adres iod@zozwola.pl lub pocztą na adres Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście w warszawie (ul. Ciołka 11, 01 – 445 Warszawa). Wycofanie zgody oznacza, że nie będziecie Państwo brali udziału w procesie rekrutacji. Jednocześnie cofnięcie zgody nie powoduje, że czynności podjęte przed cofnięciem będą niezgodne z prawem.

7. Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych kandydata przez Pracodawcę w związku z prowadzoną rekrutacją.

 Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny itd.), przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście w Warszawie (adres siedziby: ul. Ciołka 11, 01 – 445 Warszawa), jako administratora danych, w celach rekrutacji na stanowisko pracownik Biura Obsługi Pacjenta. Mam świadomość, że mogę wycofać zgodę w każdej chwili, poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy iod@zozwola.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Ewentualnie (dodać) – kandydat może dobrowolnie zgodzić się również na tę opcję.

 Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny itd.), przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście w Warszawie (adres siedziby: ul. Ciołka 11, 01 – 445 Warszawa), jako administratora danych, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji w roku …....... (przez okres ….. miesięcy) . Mam świadomość, że mogę wycofać zgodę w każdej chwili, poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy iod@zozwola.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.Opublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 27.06.2018
Podpisał: P R
Dokument z dnia: 08.12.2016
Dokument oglądany razy: 1 908