bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI


Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o „Prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta”.

Indywidualna dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku:
- pacjentowi, którego dotyczy,
- przedstawicielowi ustawowemu,
- osobie upoważnionej przez pacjenta lub przedstawiciela ustawowego (pisemne upoważnienie potwierdzone notarialnie bądź sporządzone w obecności pracownika SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście) .
(wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej – w załączeniu).

Dokumentacja medyczna jest udostępniana za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość min. w następujących formach:
- do wglądu w obecności lekarza lub kierownika Przychodni,
- poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (wydruków),

Bezpłatne udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczy tylko dokumentów udostępnianych Pacjentowi po raz pierwszy.

W sytuacji, gdy wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczy dokumentów, o które pacjent wcześniej wnioskował i otrzymał bezpłatnie SP ZOZ Warszawa Wola – Śródmieście pobiera opłatę.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta.Opublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 23.08.2019
Podpisał: SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Dokument z dnia: 08.12.2016
Dokument oglądany razy: 1 469