bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.10.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: txt

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO NAJMU I DZIERŻAWY

INFORMACJA | KONKURSY | KONTAKT

Warszawa dnia 6.10.2022r.
OGŁOSZENIE

Dotyczy najmu pomieszczenia na ul. Chmielnej 14

Plik do pobrania: Skan Najmu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA | KONKURSY | KONTAKT

Warszawa dnia 27.09.2022r.
OGŁOSZENIE

Ogłoszenie postępowania na najem powierzchni w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chmielnej 14 w Warszawie

Termin składania ofert; 12.10.2022 godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: 12.10.2022 godz. 09:10.

Pliki do pobrania: Ch.14_1 (spakowane zip)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA | KONKURSY | KONTAKT

Warszawa dnia 19.11.2021r.
OGŁOSZENIE

Informacja nr 2/2021 z dnia 19.11.2021
Nieruchomości przeznaczonych do najmu w SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście ul. E. Ciołka 11

Plik do pobrania:
Najem informacja
Najem ogłoszenie

Odpowiedź

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU KONKURSU
(adres nieruchomości ul. Chmielna 14)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA | KONKURSY | KONTAKT

Warszawa dnia 27.10.2021r.
OGŁOSZENIE

Informacja z dnia 27.10.2021r.
Nieruchomości przeznaczone do najmu w SPZOZ Warszawa
Wola – Śródmieście ul. E. Ciołka 11
Plik do pobrania: informacja-kia


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA |  KONKURSY | KONTAKT

Warszawa dnia 01.10.2021r.
OGŁOSZENIE

Informacja z dnia 01.10.2021r.
Nieruchomości przeznaczone do najmu w SPZOZ Warszawa
Wola – Śródmieście ul. E. Ciołka 11
Plik do pobrania: informacja


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa dnia 19.01.2021r.
OGŁOSZENIE

Informacja nr 1/2021 z dnia 19.01.2021r.
Nieruchomości przeznaczone do najmu w SPZOZ Warszawa
Wola – Śródmieście ul. E. Ciołka 11
Plik do pobrania: informacja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa dnia 22.05.2020r.
OGŁOSZENIE

Informacja nr 2/2020 z dnia 22.05.2020.
Adres nieruchomości: Warszawa ul. Grzybowska 34
Powierzchnia przeznaczona do najmu 110 m2
Najem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Pliki do pobrania:
Informacja nr 2 -2020 z dnia 22.05.2020r.
Ogłoszenie o konkursie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa dnia 03.01.2020r.
OGŁOSZENIE

Informacja nr 1 /2020 z dnia 03.01.2020r.
Adres nieruchomości: Warszawa ul. Grzybowska 34
Powierzchnia przeznaczona do najmu: 12 m2
Gabinet na I piętrze przychodni
Najem na gabinet wykonywania przesiewowych badań słuchu

Plik do pobrania: informacja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa dnia 21.02.2019r.
OGŁOSZENIE

Na mocy Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 2150/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, 01-445 Warszawa ul. Ciołka 11 ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia w Przychodni Lekarskiej w Warszawie przy ul. Chmielnej 14 o powierzchni 14,30 m2 na okres 12 miesięcy, z przeznaczeniem na gabinet do prowadzenia przesiewowych badań słuchu.

Wywoławcza stawka czynszu i opłaty eksploatacyjne

Minimalny, wywoławczy, czynsz ustala się na 39 zł netto za 1 godzinę użytkowania powierzchni. Oprócz czynszu, najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, utrzymanie w czystości podatek od nieruchomości, stosownie do obciążeń wynajmującego z tego tytułu i proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na podstawie obowiązujących stawek dostawców tych świadczeń. Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1 godzinę użytkowania powierzchni wynosi średnio brutto 36,53zł., wg obecnie obowiązujących stawek.

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście przy ul. Ciołka 11 w Warszawie.

Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, w Kancelarii (III piętro) do dnia 11.03.2019r. do godz. 945.
2. Oferty dostarczone po godz. godz. 945 nie będą zakwalifikowane do oceny.

Termin i miejsce otwarcia o ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.03.2019r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, III piętro.

Szczegółowe warunki konkursu określa Informator Konkursowy z dnia 21.02.2019r. na najem gabinetu w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chmielnej 14 w Warszawie do wykonywania przesiewowych badań słuchu, stanowiący załącznik do Ogłoszenia

Plik do pobrania: ogłoszenie z dnia 21.02.2019r

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa dnia 05.02.2019r.
OGŁOSZENIE 

Na mocy Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 2150/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, 01-445 Warszawa ul. Ciołka 11 ogłasza:

konkurs ofert na najem pomieszczenia w Przychodni Lekarskiej w Warszawie przy ul. Chmielnej 14 o powierzchni 14,30 nr na okres 12 miesięcy, z przeznaczeniem na gabinet do prowadzenia przesiewowych badań słuchu.

Wywoławcza stawka czynszu i opłaty eksploatacyjne
Minimalny, wywoławczy, czynsz ustala się na 39 zł netto za 1 godzinę użytkowania powierzchni. Oprócz czynszu, najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, utrzymanie w czystości podatek od nieruchomości, stosownie do obciążeń wynajmującego z tego tytułu i proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na podstawie obowiązujących stawek dostawców tych świadczeń. Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1 godzinę użytkowania powierzchni wynosi średnio brutto 36,53zł., wg obecnie obowiązujących stawek.

Miejsce przeprowadzenia konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście przy ul. Ciołka 11 w Warszawie.

Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, w Kancelarii (III piętro) do dnia 20.02.2019r. do godz. 945.
2. Oferty dostarczone po godz. godz. 9:45 nie będą zakwalifikowane do oceny.

Termin i miejsce otwarcia o ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2019r. o godz. 10°° w Sali Konferencyjnej SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, III piętro.

Szczegółowe warunki konkursu określa Informator Konkursowy z dnia 05.02.2019r. na najem gabinetu w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chmielnej 14 w Warszawie do wykonywania przesiewowych badań słuchu, stanowiący załącznik do Ogłoszenia

Plik do pobrania: ogloszenie z dnia 05.02.2019r.

Informacja nr 1/2019 z dnia 05.02.2019r.
Nieruchomości przeznaczonych do najmu w SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście ul. E. Ciołka 11

Adres nieruchomości
Warszawa ul. Chmielna 14

Powierzchnia przeznaczona do najmu
14,30 m2

Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmu
Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 74 i 61 z obrębu 5-03-11 KW WA4M/00046398/5

Opis przedmiotu najmu
Gabinet na II piętrze przychodni

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Najem na gabinet wykonywania przesiewowych badań słuchu

Okres najmu
1 rok

Minimalny czynszu za 1godz. używania przedmiotu najmu 39 zł. netto + VAT

Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1godz. używania przedmiotu najmu 36,53 zł. brutto / 1 godz.

Kaucja gwarancyjna
Nie niższa niż miesięczny czynsz brutto, wynikający z harmonogramu wraz z opłatą za świadczenia dodatkowe

Termin wnoszenia opłat
Czynsz najmu i opłaty za świadczenia dodatkowe płatne są do 14 dni od daty doręczenia faktury przez Wynajmującego za faktyczne wykorzystanie przedmiotu najmu nie mniej niż wynika to z harmonogramu

Termin wywieszania informacji
w siedzibie SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
od dnia 05.02.2019r. do dnia 20.02.2019r.

plik do pobrania: Informacja nr 1/2019 z dnia 05.02.2019r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja nr 5/2018 z dnia 19.12.2018r.
Nieruchomości przeznaczone do najmu w SPZOZ Warszawa
Wola – Śródmieście ul. E. Ciołka 11

Adres nieruchomości
Warszawa ul. Grzybowska 34

Powierzchnia przeznaczona do najmu
Obecnie ok. 50 m2 .
Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmu
Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 86 i 87 z obrębu 6-01-05, KW WA4M/00382420/6

Opis przedmiotu najmu Pomieszczenia usytuowane są w piwnicy budynku w złym stanie technicznym przeznaczone do remontu przez Najemcę.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. Najem dla fundacji działającej na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin.

Okres najmu
2 lata

Minimalny czynszu za1m² powierzchni miesięcznie 7,00 zł netto + VAT

Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych 1m² powierzchni miesięcznie 3,56 zł brutto/ 1m² powierzchni

Kaucja gwarancyjna
Nie niższa niż miesięczny czynsz brutto wraz z opłatą za świadczenia dodatkowe

Termin wnoszenia opłat
Czynsz najmu i opłaty za świadczenia dodatkowe płatne są do 14 dni od daty doręczenia faktury przez Wynajmującego
Dodatkowe informacje SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście zastrzega sobie prawo do : usunięcia informacji o nieruchomości przeznaczonej do najmu.


Termin wywieszania informacji
w siedzibie SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
od dnia 19.12.2018r. do 02.01.2019r.

Plik do pobrania: Informacja nr 5/2018 z dnia 19.12.2018r.



Opublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 06.10.2022
Podpisał: SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Dokument z dnia: 01.12.2016
Dokument oglądany razy: 5 074